Članovi Odbora za zaštitu okoliša i prirode održavaju sastanak s direktorom u Glavnoj upravi za klimatsku politiku Europske komisije (DG CLIMA) Arturom Runge-Metzgerom

dvorana Ivana Mažuranića

U okviru sastanka Runge-Metzger predstavit će članovima Odbora komunikaciju Europske komisije s temom: „Čist planet za sve, Europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo“ čija je svrha odrediti smjer za klimatsku i energetsku politiku EU-a te postaviti okvir za dugoročni doprinos EU-a postizanju ciljeva Pariškog sporazuma.