Predsjednik Odbora za obranu Igor Dragovan i potpredsjednik Odbora Anđelko Stričak primaju ministra vanjskih poslova Republike Litve Linasa Linkevičiusa

dvorana Janka Draškovića