32. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika s 29., 30. i 31. sjednice Odbora;
1. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU ZA 2017. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU – podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
3. PROSVJEDNI SKUP PROTIV ROMSKE NACIONALNE MANINE U ČAKOVCU ODRŽAN DANA 1. 6. 2019. I NAJAVLJENI KONTRAPROSVJED;
4. RAZNO.