Predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Gordan Maras s članovima Odbora prima u radni posjet izaslanstvo Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore

dvorana Ivana Mažuranića

Članovi Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo koji nazoče sastanku su:  Silvano Hrelja, Ante Babić, Mato Čičak, Ivan Kirin, Tomislav Žagar, Marija Alfirev, Ljubica Lukačić i Bernard Jakelić.