Working with EU documents - COM (2019) 547

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2007/884/EZ kojom se Ujedinjenoj Kraljevini odobrava nastavak primjene mjere odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a), članka 168. i članka 169. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost
Document Type
Proposal for an Implementing Act
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date