Working with EU documents - COM (2019) 601

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu I Vijeću - Deveto izvješće Komisije o radu inspekcijskih mehanizama za tradicionalna vlastita sredstva (2016.–2018.) (članak 6. stavak 3. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 608/2014 od 26. svibnja 2014.
Document Type
Report
Policy Area
Budgets and Budgetary Control
Delivery Date