Working with EU documents - COM (2020) 490

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima
Document Type
Report
Policy Area
Industry, Research and Energy
Delivery Date