Working with EU documents - COM (2020) 589

EU Document Reference
Document Title
Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Agriculture, Fisheries and Rural Development
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date