Working with EU documents - COM (2021) 113

EU Document Reference
Document Title
Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera upravljanja, očuvanja i kontrole primjenjivih na području nadležnosti Komisije za tunu u Indijskom oceanu (IOTC) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007
Document Type
Proposal for a Regulation
Policy Area
Agriculture, Fisheries and Rural Development
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date