Working with EU documents - COM (2021) 146

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o programu Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.
Document Type
Communication
Policy Area
Industry, Research and Energy
Delivery Date