Working with EU documents - COM (2021) 546

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u (treći i četvrti željeznički paket)
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Transport and Tourism
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date