Working with EU documents - COM (2023) 146

EU Document Reference
Document Title
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o uspostavi višegodišnje strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama
Document Type
Communication
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Delivery Date