Working with EU documents - COM (2023) 219

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara i njegova Protokola o provedbi (za razdoblje 2023. – 2027.)

Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Agriculture, Fisheries and Rural Development
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date