Working with EU documents - COM (2023) 267

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o ovlašćivanju Poljske da u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ primjenjuje snižene stope trošarine na teško loživo ulje, prirodni plin, ugljen i koks koji se upotrebljavaju kao goriva za grijanje
Document Type
Proposal for an Implementing Act
Policy Area
Industry, Research and Energy
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date