Working with EU documents - COM (2023) 277

EU Document Reference
Document Title
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Godišnje izvješće o aktivnostima istraživanja i tehnološkog razvoja Europske unije te praćenju programa Obzor Europa i Obzor 2020. u 2022.
Document Type
Report
Policy Area
Industry, Research and Energy
Delivery Date