Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić sastaje se s predsjednikom Senata Komiteta političkog razvoja i javnog djelovanja Tajlanda Anurakom Niyamavejem

dvorana Ante Starčevića