Predsjednik Sabora Vladimir Šeks prima u službeni posjet predsjednika Republike Bugarske Georgija Parvanova

dvorana Ante Starčevića