Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem prima u nastupni posjet veleposlanika Češke Republike Karela Kühnla

Banska soba