Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima veleposlanika Slovačke Republike Jána Baňasa

Banska soba