Pedsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima predsjednika Senata Kraljevine Nizozemske Renéa van der Lindena

dvorana Ante Starčevića