Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem nazoči projektu "Simulirani parlamenti" u organizaciji Europske udruge studenata prava i mladih pravnika - ELSA Hrvatska

dvorana Josipa Šokčevića

Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem nazoči projektu "Simulirani parlamenti" u organizaciji Europske udruge studenata prava i mladih pravnika - ELSA Hrvatska

Sudionici projekta simulirat će parlamentarnu raspravu na temu Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

Informacija o ELSA-i:

ELSA (The European Law Students' Association) je najveća europska neprofitna i nepolitička udruga studenata prava i mladih pravnika. Osnovana je 1981. godine u Beču, a trenutno ima podružnice u 35 europskih država te okuplja preko 30.000 individualnih članova na 200 pravnih fakulteta. ELSA djeluje na tri razine: lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj. Sjedište ELSA-e International se nalazi u Bruxellesu, a uživa i konzultantski status unutar Gospodarsko - socijalnog vijeća Ujedinjenih Naroda te Vijeća Europe.