Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks prima predsjednika Senata Republike Čile Sergia Romera Pizarra

dvorana Ante Starčevića