Predsjednik Sabora Luka Bebić nazoči Sveučilišnoj vrtnoj zabavi u povodu početka nove 343. akademske godine

Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu