Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić na otvorenju Jesenskih sastanaka Parlamentarne skupštine OESS-a

Hotel Palace, Dubrovnik