Viša savjetnica za pitanja Pakta o stabilnosti posjetila Sabor

Zagreb - Petra Bläss, viša savjetnica za pitanja Pakta o stabilnosti boravila je u radnom posjetu Hrvatskom saboru. U susretu s dr. Miloradom Pupovcem, predsjednikom saborskog Odbora za međuparlamentarnu suradnju razmatrane su teme pitanja manjina, povratka i azilanata u svezi s regionalnom suradnjom i potrebnom pomoći. Pupovac je istaknuo da valja pokrenuti regionalnu parlamentarnu suradnju, te da je pomoć dobrodošla, kao i da je uz navedene teme potrebno razmatrati probleme korupcije i sukoba interesa, obrazovanja, medija i dr.

U razgovoru s Josipom Sesarom, tajnikom Sabora, razmatrano je pitanje saborskih kadrova za poslove međunarodne suradnje i postupka pridruživanja Europskoj uniji. Tajnik Sabora iznio je da se planira zaposliti nekoliko ljudi i oformiti novo saborsko tijelo za ove poslove, a da je u tom pogledu poželjna potpora.

Petru Blass, višu savjetnicu za pitanja međuparlamentarne suradnje u okviru Pakta o stabilnosti primile su u radni posjet i Dragica Zgrebec, potpredsjednica saborskog Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu, te Gordana Sobol, predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova. 

Gošću je zanimalo na kojim poljima je moguća međuparlamentarna suradnja. Dragica Zgrebec naglasila je da Hrvatska svu energiju mora usmjeriti na gospodarski razvoj, kako bi postigla konkurentnost sa zemljama EU. Hrvatskoj kao zemlji koja ima dugu industrijsku tradiciju potrebna je reindustrijalizacija, poradi slabe tehnološke i kadrovske opremljenosti, a suradnja u regiji moguća je i na području investicija i privatizacijskih procesa. Najveći dio neprivatiziranog sektora je turistički, sa dosta zapuštenih kapaciteta, gdje su potrebna znatna ulaganja. Posljednjih nekoliko godina vode se intenzivni kontakti s potencijalnim kupcima tih objekata koji bi zadržali postojeći nivo zaposlenosti, a da se ujedno ne naruši prirodni okoliš.    
Dragica Zgrebec istaknula je da nakon deset godina loših iskustava u privatizaciji, danas ovi procesi moraju biti u potpunosti transparentni jer se prodaja vrši isključivo putem Burze ili natječaja. U fokusu interesa ovog Odbora od 1997. godine je obnova, za koju se godišnje izdvaja trećina državnog proračuna te predstavlja najveći dio zaduživanja Hrvatske. Kako je u ratu trećina države bila okupirana, radi se o ogromnom prostoru koji se u svakom smislu treba revitalizirati, s čime će se moći okončati i proces povratka raseljenih. U tom kontekstu Zgrebec je istaknula da povratak Srba u Hrvatsku danas nije nikako političko, već socijalno pitanje. 

Što se tiče ravnopravnosti spolova, glavno težište rada u 2005. godini u okviru Pakta o stabilnosti biti će parlamentarna suradnja, te organizacija regionalnih radionica i treninga.  

Gordana Sobol, kao najviše prioritete u 2005. godini saborskog Odbora za ravnopravnost spolova, navela je rad na većoj političkoj participaciji žena, posebice povećanju broja sudjelovanja žena u izvršnoj vlasti na lokalnoj razini, nadalje početak rješavanja „mobinga“, koji je jedan od većih problema društva, a kao takav još se ne prepoznaje, problem rastuće nezaposlenosti žena, gdje je udio žena u broju nezaposlenih dostigao alarmantnih 60 posto, te uvijek i iznova pitanje borbe protiv nasilja u obitelji. Iako je u Hrvatskoj nedavno svečano obilježeno 25 godina prihvaćanja Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena CEDOW, još nema službenog prijevoda ove Konvencije. Ipak, izdana je kratka publikacija kao svojevrstan vodič kroz Konvenciju. 

Viša savjetnica za pitanja suradnje Pakta o stabilnosti, Petra Bläss je u nastavku radnog posjeta Hrvatskom saboru održala sastanak s predsjednikom saborskog Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, dr. sc. Markom Turićem i članicom Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, Ivankom Roksandić. Dr. sc. Turić informirao je gošću o situaciji na području reforme sustava hrvatskog zdravstva gdje se radi na usvajanju novih zakona i propisa te je posebna pažnja usmjerena na suradnju s nevladinim sektorom kako bi se postigla jasnoća o kompletnom procesu reforme. Paralelno se odvijaju reforme, mirovinskog sustava te radnog zakonodavstva. Na području obrazovanja te reforme obrazovnog sustava kao i poboljšanja kvalitete obrazovanja Hrvatski sabor i Vlada učinili su mnogo u posljednjih godinu dana, naglasila je Roksandić istaknuvši pritom važnost financijske potpore za takve projekte i programe u koje posebno bitnim smatra programe za školovanje nacionalnih manjina te regionalnu suradnju.

Petra Bläss najavila je otvaranje regionalnog ureda Pakta za stabilnost za obrazovanje u Zagrebu.