Furio Radin primio predsjednika Odbora za vanjske poslove srbijanskog parlamenta Dragoljuba Mićunovića

Zagreb - Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora Furio Radin primio je u radni posjet predsjednika Odbora za vanjske poslove Narodne skupštine Republike Srbije Dragoljuba Mićunovića.

Radin je predstavio saborski Odbor kojim predsjeda, glavne zadaće i aktivnosti Odbora, kao i njegovu strukturu. Odbor ima 15 članova, od kojih su sedam članova predstavnici nacionalnih manjina. Također, Odbor ima šest vanjskih članova iz reda predstavnika crkve, udruga za zaštitu ljudskih prava te interesnih udruga žena i mladih. Radin je istaknuo da je suradnja sa srpskom nacionalnom manjinom vrlo sadržajna te je izrazio zadovoljstvo ovim posjetom predsjednika Odbora za vanjske poslove srbijanskog parlamenta koji će dodatno potaknuti dijalog i suradnju. Rekao je da su nacionalne manjine u Hrvatskoj angažirane i usmjerene na što bržu integraciju Hrvatske u Europsku uniju, a također su posebno zainteresirane da se sve zemlje regije što prije integriraju u Uniju. 

Oba sugovornika složila su se oko nekih važnih postulata koji ujedno traže operacionalizaciju u svakodnevnom životu. Jedan od njih je da se svaka sloboda mjeri stupnjem tolerancije prema manjinama, a drugi da sloboda ne smije biti privilegija, već univerzalno pravo. 

Razgovaralo se o ostvarivanju ljudskih prava i prava nacionalnih manjina utvrđenih Ustavom i drugim međunarodnim dokumentima, o pravnom i stvarnom položaju nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i u Republici Srbiji, mjerama za očuvanje nacionalnog identiteta, provedbi nacionalnog zakonodavstva koje se tiče manjinskih prava i provedbi potvrđenih međunarodnih akata koji uređuju ta prava. Sudionici su razgovarali i o zaštiti romske nacionalne manjine i njezinom stvarnom položaju u društvu. Dragoljub Mićunović rekao je kako je Srbija potpisala sve konvencije Vijeća Europe koje se tiču zaštite ljudskih i manjinskih prava te je ukratko izložio situaciju u Srbiji o pitanju strukture i brojnosti nacionalnih manjina, ostvarivanja i zaštite njihovih prava.

Author: Služba za odnose s javnošću