Predsjednik Odbora za financije i državni proračun Goran Marić primio predstavnike SIGMA-e

Zagreb - Predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora Goran Marić održao je sastanak s predstavnicima SIGMA-e, institucije pri Europskoj komisiji koja pomaže razvoju sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru. Na sastanku su bili nazočili i predstavnici Državnog ureda za reviziju.

Središnje teme sastanka bili su modaliteti suradnje saborskog Odbora za financije i državni proračun i Državnog ureda za reviziju. Predsjednik Odbora Goran Marić upoznao je goste s načinom rada Odbora, naglasivši kako je suradnja između ovih dvaju tijela na zadovoljavajućoj razini te bilježi kontinuirani napredak. Sugovornici su se složili da je potrebno uskladiti raspravu u parlamentu o godišnjim izvješćima Državnog ureda za reviziju s raspravom o izvješćima o izvršavanju državnog proračuna za pojedinu godinu. Ovime bi se, složili su se, dodatno podigla kvaliteta rasprave i kontrole trošenja proračunskih sredstava.

Goran Marić podsjetio je da je Hrvatski sabor prilikom ovogodišnje rasprave o Izvješću Državnog ureda za reviziju usvojio zaključke kojim se Izvješća Državnog ureda za reviziju dostavljaju nadležnim tijelima i institucijama radi utvrđivanja eventualnih kaznenih ili prekršajnih dijela te da se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da do 30. lipnja 2009. izvijesti Hrvatski sabor o tome što je učinila na otklanjanju nepravilnosti utvrđenih revizijom, a koje se ponavljaju. Ovime, naglasio je, dodatno će se pojačati uloga Sabora kao nadzornog tijela nad radom Vlade.

U nastavku sastanka razgovaralo se o unapređenju revizijskih izvješća glede učinkovitosti trošenja financijskih sredstava revidiranih subjekata. Predsjednik Odbora za financije i državni proračun Goran Marić pozdravio je tu ideju rekavši kako su takve revizije napredak u sustavu praćenja i kontrole javnih financija. 

Predstavnici SIGMA-e zaključno su pozdravili nastavak dobre suradnje s Odborom za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora. Također su izvijestili predsjednika Odbora da će izvješće SIGMA-e, koje će biti temelj za ovogodišnje Izvješće Europske komisije o napretku Hrvatske, za pregovaračko poglavlje 32 – Financijski nadzor, biti zaključeno krajem svibnja.

Author: Služba za odnose s javnošću