Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova sudjelovalo na međuparlamentarnome sastanku u povodu obilježavanja Međunarodnoga dana žena

Bruxelles – Članice saborskoga Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol, Sanja Putica i Ljubica Ambrušec sudjelovale su na međuparlamentarnome sastanku koji je u povodu obilježavanja Međunarodnoga dana žena organizirao Odbor za prava žena i jednakost spolova Europskoga parlamenta. 

Skup je okupio zastupnice i zastupnike Europskoga parlamenta, nacionalnih parlamenata država članica Europske unije, država kandidata, Norveške i Parlamentarne skupštine Vijeća Europe te predstavnike Europskoga instituta za ravnopravnost spolova i Europske komisije u cilju razmjene mišljenja o situaciji u kojoj se nalaze žene i djevojčice izbjeglice i tražiteljice azila u EU-u. Prema podatcima UNHCR-a od početka 2016. žene i djeca, dvije najranjivije skupine izložene kontinuiranomu nasilju i diskriminaciji, čine 55 posto ukupnoga broja izbjeglica koje su pristigle u Grčku u potrazi za azilom u Europskoj uniji. Odbor za prava žena i jednakost spolova Europskoga parlamenta odlučio je stoga u trima tematskim radionica potaknuti širu raspravu o načinima prevencije i borbe protiv nasilja i diskriminacije nad ženama izbjeglicama i tražiteljicama azila, olakšavanju njihova pristupa zdravstvenoj zaštiti te mjerama za promicanje integracije žena i djevojčica izbjeglica, osobito radi pristupa tržištu rada i obrazovanju. 

Sobol je u raspravi o osiguravanju pristupa zdravstvenoj zaštiti za izbjeglice i tražitelje azila izvijestila o aktivnostima koje je Hrvatska od rujna 2015. poduzela za zbrinjavanje izbjeglica i migranata koji su tzv. balkanskom izbjegličkom rutom prošli kroz Hrvatsku. Govoreći iz hrvatskog iskustva, kao jedan od ključnih problema u području pružanja zdravstvene zaštite izbjeglicama i migrantima istaknula je odbijanje odlaska na bolničko liječenje kako se ne bi odvajali od skupine s kojom se putuje odnosno izgubilo vrijeme na putu do konačnoga odredišta. Zaključno, Sobol je upozorila da je potrebno voditi računa o nastavku pružanja stručne medicinske pomoći izbjeglicama jednom kada dođu na konačno odredište.

Sastankom je predsjedala predsjednica Odbora za prava žena i jednakost spolova Europskoga parlamenta Iratxe García-Pérez, a uvodna izlaganja održali su predsjednik Europskoga parlamenta Martin Schulz, bivša predsjednica Irske i visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Mary Robinson te aktivistica za ljudska prava Nawal Soufi. 

Author: Ured za međunarodne i europske poslove