Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks prima predsjednika Nacionalnog vijeća Švicarske konfederacije Claudea Janiaka

dvorana Ante Starčevića