13. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 12. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESIJAMA, prvo čitanje, P. Z. E. br. 75; 
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 76;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA O POSTUPKU POVODOM PRITUŽBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 77;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 38 – predlagatelj: zastupnik Darinko Dumbović;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 32 – predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 57 – predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 42 – predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a;
9. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 65 – predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a.