Domagoj Hajduković sudjeluje na seminaru o diskriminaciji žena

Namibija - Potpredsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Domagoj Hajduković sudjeluje na seminaru o ulozi parlamenata u primjeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i preporuka Univerzalnoga periodičkog pregleda Vijeća za ljudska prava UN-a od 12. do 14. svibnja u gradu Windhoeku u Namibiji.

Seminar zajednički organizira Interparlamentarna unija i Parlament Namibije radi upoznavanja zastupnika s ulogom parlamenata u primjeni ratificiranih međunarodnih konvencija kojima se štite ljudska prava. 

Naglasak je stavljen na predstavljanje CEDAW Odbora i njegovih zaključaka o Namibiji te na iskustva parlamenata u primjeni zaključaka Odbora u zakonodavne sustave svake od država o kojima se raspravlja. Posebno je istaknuto da zastupnici imaju ključnu ulogu u promoviranju ljudskih prava te time i u praćenju primjene međunarodnih normi na nacionalnim razinama. 

U okviru rasprave o primjerima uključivanja nacionalnih parlamenta u proceduru Univerzalnoga periodičkog pregleda Vijeća za ljudska prava UN-a (UPR), Hrvatski sabor predstavljen je kao parlament koji se kroz svoj Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uključio u ovaj proces na zanimljiv način.

U uvodnom je izlaganju o ovoj temi Domagoj Hajduković, potpredsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predstavio rad Odbora u pripremi Nacionalnoga izvješća po UPR proceduri te potom i u praćenju preporuka Vijeća za ljudska prava UN-a i to u oba ciklusa UPR procedure (2010. i 2015.). 

Istaknuo je da je prema podatcima Interparlamentarne unije Hrvatski sabor jedan od rijetkih primjera parlamentarnoga uključivanja u proceduru Univerzalnoga periodičkog pregleda. Kako je rekao, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pridaje osobitu važnost daljnjem praćenju primjene preporuka Vijeća za ljudska prava i inzistira na većem angažmanu svih mjerodavnih tijela te posebno preporuča da se pri donošenju zakona, strategija i programa moraju uzeti u obzir i upućene preporuke, osobito one koje se odnose na konkretne zakonske izmjene. 

Zaključno je istaknuo da je Odbor u travnju ove godine, prilikom razmatranja preporuka Vijeća za ljudska prava, zatražio da mu se dostavi među-izvješće o primjeni preporuka kako bi se vidjelo što su mjerodavna tijela poduzela radi unaprjeđivanja ljudskih prava u područjima na koja se one odnose.
 

Author: Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina