Saborsko izaslanstvo sudjelovalo na konferenciji Parlamentarne dimenzije Srednjoeuropske inicijative

Budimpešta - Dvodnevna konferencija pod mađarskim predsjedanjem okupila je zastupnike 18 država članica Srednjoeuropske inicijative (SEI) kojoj je u fokusu rasprava o ključnim elementima Europske teritorijalne suradnje u kontekstu sljedećega višegodišnjeg proračunskog razdoblja EU-a (2014. - 2020.) te prioritetima u okviru makroregionalnih strategija. 

Izlažući na temu prioriteta u okviru makroregionalnih strategija, voditeljica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji SEI-ja Romana Jerković istaknula je kako je Hrvatska prepoznata kao konstruktivan partner koji aktivno pridonosi regionalnoj suradnji te podržava makroregionalni pristup svojim sudjelovanjem u aktivnostima i projektima u okviru Dunavske strategije te radu na budućoj Jadransko-jonskoj strategiji. Naglasila je kako tijekom programiranja za sljedeće proračunsko razdoblje 2014. - 2020. treba voditi računa o pravodobnoj pripremi projekata te osigurati maksimalnu koherenciju nacionalnih prioriteta, operativnih programa i programa teritorijalne suradnje sa strategijom Europa 2020. 

Republika Hrvatska podržava bolju koordinaciju između regionalnih inicijativa i učinkovito korištenje financijskih sredstava te podupire dodanu vrijednost makroregionalnih strategija koje doprinose boljoj suradnji između država članica i država nečlanica EU-a. Član saborskog izaslanstva Damir Mateljan govorio je na sastanku o temi koja se bavila problemom nezaposlenosti mladih te predstavio mjere koje hrvatska Vlada poduzima po pitanju poticanja njihova zapošljavanja. Sastanak će završiti usvajanjem završne deklaracije.
 

Author: Ured za međunarodne i europske poslove