Melita Mulić sudjelovala na međuparlamentarnom sastanku s temom ljudskih prava i demokracije

Bruxelles - Održan je Međuparlamentarni sastanak članova Odbora za vanjske poslove (AFET) i Pododbora za ljudska prava (DROI) Europskoga parlamenta s predstavnicima nacionalnih parlamenata država članica s temom provedbe strateškog okvira EU-a i akcijskog plana za ljudska prava i demokraciju. 

Na sastanku je sudjelovala članica Odbora za vanjsku politiku i članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Melita Mulić koja je tijekom rasprave izvijestila o nekim aspektima zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj, posebice onih vezanih uz zločine počinjene iz mržnje. Ukazala je i na potrebu donošenja horizontalnih mjera na razini EU-a u suzbijanju svih oblika diskriminacije. Nadalje je istaknula potrebu jačanja suradnje i solidarnosti na europskoj razini s državama članicama koje su suočene s velikim brojem ilegalnih migranata. Mulić je također ukazala na potrebu jačanja suradnje s Vijećem Europe u području zaštite ljudskih prava kako bi se izbjeglo dupliciranje napora jer Europska unija i Vijeće Europe u ovom području mogu djelovati komplementarno. Izrazila je očekivanje da će EU vrlo skoro pristupiti Europskoj konvenciji o ljudskim pravima.
 

Author: Odbor za vanjsku politiku