Zastupnice Roščić i Perić sudjeluju na konferenciji o ulozi nacionalnih parlamenata u borbi protiv terorizma

Rim - Voditeljica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM) Dragica Roščić i članica Grozdana Perić sudjeluju na parlamentarnoj konferenciji o evaluaciji uloge nacionalnih parlamenata u poticanju provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2178(2014) o terorizmu i stranim terorističkim borcima, koja se u organizaciji PAM-a i Ureda UN-a za droge i kriminal (UNODC) održava u talijanskom Senatu 30. i 31. ožujka 2017. godine.

Uz sudjelovanje nacionalnih izaslanstava članica PAM-a konferencija okuplja i predstavnike UNODC-a i Odjela za prevenciju terorizma UN-a te stručnjake iz područja terorizma i kibernetičkog kriminala. Cilj je konferencije pregled i evaluacija statusa te predstavljanje najboljih praksi nacionalnih parlamenata u provedbi Rezolucije 2178, koja traži poduzimanje energičnih mjera protiv novijih oblika terorizma.

Dragica Roščić predstavila je strateški i zakonodavni okvir koji definira upravljanje sustavom prevencije i suzbijanja terorizma u Hrvatskoj te istaknula kako kazneno zakonodavstvo Hrvatske, budući da je u potpunosti usvojilo dosadašnje međunarodne pravne akte po pitanju terorizma, može na adekvatan i učinkovit način dati pravni odgovor raznim oblicima potencijalnih terorističkih prijetnji odnosno aktivnosti. Ujedno je predstavila i izmjene Kaznenog zakona iz 2015. kojima se provodi Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 2178(2014) u Hrvatskoj.

U svom izlaganju Roščić je naglasila i ulogu Hrvatskoga sabora kao nacionalnog parlamenta države članice Europske unije koji u okviru obavljanja europskih poslova kroz svoja radna tijela razmatra inicijative i prijedloge zakonodavnih akata EU-a na području sigurnosne unije koje sadržava Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske.

Author: Ured za međunarodne i europske poslove