Neven Mimica primio zamjenika ukrajinskog ministra vanjskih poslova za europske integracije Pavla Klimkina

Zagreb - Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica primio je u službeni posjet zamjenika ministra vanjskih poslova Ukrajine za europske integracije Pavla Klimkina. 

Razmijenjena su stajališta o procesu daljnjeg europskog proširenja i europskim perspektivama Ukrajine te ostalih zemalja koje teže članstvu u EU, onih u istočnom susjedstvu EU, kao i onih iz regije zapadnog Balkana. 

Iskustva Hrvatske iz pregovaračkog procesa s EU Ukrajini su dragocjena jer su najsvježija i mogu poslužiti kao dobar orijentir na planu uskladbe zakonodavstva, pregovora i potrebitih reformskih zahvata. Također, Hrvatska se temeljito pripremila i radila na ispunjavanju zadanih kriterija u pregovaračkom procesu što može poslužiti kao dobar primjer Ukrajini u pripremi potrebnih administrativnih kapaciteta. Ukrajina pritom treba naći svoju dinamiku prilagodbi zadanim europskim kriterijima na temelju ugovornog povezivanja, tj. sklapanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Istočno partnerstvo kao politički okvir veza s EU Ukrajina želi pretočiti u još tješnje povezivanje s EU radi ulaska u članstvo Unije kao punopravna članica, istaknuto je na sastanku. 

Potpredsjednik Mimica naglasio je da je u Hrvatskoj paralelno s procesom pregovora tekao proces reformi i uskladbe zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom, a Parlament je kontinuirano davao svoj doprinos tom procesu posljednjih deset godina, u prvom redu ispunivši opsežan posao na uskladbi hrvatskoga zakonodavstva s europskim. Istaknuo je da će zasigurno jedan od hrvatskih prioriteta kao buduće članice EU biti razvijanje partnerstva s istočnim susjedima EU i aktivan angažman u politici daljnjeg proširenja EU. 

Hrvatska želi aktivno sudjelovati u kreiranju te politike što uključuje davanje jasnih perspektiva zemljama kandidatima ili onima koje teže takvom statusu. Hrvatska je stoga voljna ponuditi Ukrajini svoja iskustva iz pregovaračkog procesa smatrajući da, iako trenutačno politici proširenja nedostaje entuzijazma kod nekih članica EU, to ne smije obeshrabriti zemlje koje teže članstvu u EU niti to smije zaustaviti proces daljnjeg proširenja. Izrazio je uvjerenje da će program Istočnog partnerstva u slučaju Ukrajine imati svoj evolutivni put prema članstvu Ukrajine u Uniji. 

Author: Služba za odnose s javnošću