Vesna Pusić primila potpredsjednika Vlade Republike Makedonije za europske poslove Vaska Naumovskog

Zagreb - Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić primila je u radni posjet potpredsjednika Vlade Republike Makedonije za europske poslove Vaska Naumovskog. 

Potpredsjednik Vlade Republike Makedonije za europske poslove Vasko Naumovski rekao je uvodno da je cilj ovoga posjeta razmjena iskustava o procesu pristupanja Europskoj uniji. Vrlo dobri odnosi Hrvatske i Makedonije, kao i mnogo zajedničkih točaka, izvrstan su preduvjet za proširenje suradnje u ovom području. Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić odgovorila je da će Hrvatska i dalje snažno podupirati Makedoniju na njezinom europskom putu, posebno prenošenjem konkretnih iskustava iz procesa pregovora.

Iako Makedonija nije formalno otvorila pregovore, rekao je Vasko Naumovski, intenzivno radi na usklađivanju zakonodavstva te na pripremama potrebnih reformi. Vesna Pusić upoznala je gosta sa strukturom pregovaračkih timova te sa strukturom radnih tijela Hrvatskoga sabora koji su uključeni u proces pristupanja. Pritom je posebno naglasila potrebu što ranije pripreme reformi pojedinih sektora i restrukturiranje dijela gospodarstva koji se oslanja na državne subvencije. Najteža poglavlja Pravosuđe i temeljna prava i Tržišno natjecanje još uvijek su otvorena, no Hrvatska je napravila iznimno mnogo, posebno u osiguranju čvrstog zakonskog okvira za razvoj kvalitetnog i neovisnog pravosuđa. Kao iznimno važne elemente procesa pristupanja Vesna Pusić izdvojila je informiranje i uključivanje građana u ovaj proces te prepoznavanje komparativnih prednosti svoje zemlje u odnosu na Europsku uniju. 

Izražena je obostrana želja za nastavkom suradnje. Vasko Naumovski uputio je poziv predsjednici Nacionalnog odbora Vesni Pusić za posjet Makedoniji.

Author: Služba za odnose s javnošću