Romana Jerković na konferenciji "Održivi zdravstveni sustavi za inkluzivni rast u Europi"

Vilnius – Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Romana Jerković sudjeluje na dvodnevnoj konferenciji "Održivi zdravstveni sustavi za inkluzivni rast u Europi" u okviru litavskog predsjedanja Europskom unijom.

Cilj je konferencije identificirati najbolje postojeće prakse u jačanju razvoja održivih i učinkovitih zdravstvenih sustava u Europi, a sudionici skupa – znanstvenici, političari, državni službenici, zdravstveni djelatnici, poslovni subjekti te predstavnici nevladinih organizacija - raspravljaju o nizu tema te će nastojati ponuditi podlogu za formiranje inovativne nacionalne politike i poboljšanje njezinih procesa. Istaknuta je i značajna gospodarska uloga zdravstvenog sektora koji je priznati čimbenik u pridonošenju održivog gospodarskog razvoja, a ne samo trošak.

Romana Jerković u svojem izlaganju istaknula je potrebu osiguranja zdravstvenih usluga svim građanima tako da ih se ne dovodi u rizik od financijske propasti, što zahtijeva značajno preoblikovanje politike financiranja zdravstvene zaštite. Govoreći o situaciji u Hrvatskoj, Jerković je kazala da je pokrivenost stanovništva obveznim zdravstvenim osiguranjem visoka, no istaknula je i nekoliko ključnih problema u vezi s održivosti financiranja takvog modela zdravstva, kao što su trend povećanja troškova za zdravstvenu zaštitu i velik udio javnih izdataka za zdravstvo u ukupnim javnim izdacima, ali i nizak udio aktivnih osiguranika, to jest onih koji uplaćuju doprinose u odnosu na ukupan broj osiguranih osoba.
 

Author: Ured za međunarodne i europske poslove