Započela Međunarodna konferencija e-parlament

Seul - U Narodnoj skupštini Republike Koreje danas je započela Međunarodna konferencija e-parlament. Konferencija o temi „Naučene lekcije i budući obzori“ održava se do 10. svibnja u organizaciji Interparlamentarne unije. 

Osamdesetak parlamentarnih delegacija, izaslanstva međuparlamentarnih organizacija te niz ostalih sudionika raspravljat će o tome kako informacijsko-komunikacijske tehnologije mogu i trebaju unaprijediti predstavničku, zakonodavnu i nadzornu funkciju parlamenata. 

Među temama u raspravi su: strateško planiranje informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u parlamentima, uključivanje društvenih medija u parlamentarne komunikacijske strategije, učinkoviti projekti outsourcea za informacijsko-komunikacijske tehnologije, mobilne usluge i aplikacije za zastupnike, parlament i digitalna privatnost, učinkovite interne usluge putem intraneta, odgovor na nove oblike građanskog sudjelovanja i druge. U zaključnom dijelu konferencije razmotrit će se tema „Budući obzori: e-parlament 2020+“. 

Međunarodna konferencija e-parlament od 2010. održava se svake dvije godine. Do sada je održana u Ženevi (2007.), Bruxellesu (2008.), Washingtonu (2009.), Johannesburgu (2010.) i Rimu (2012.). Svrha ovoga parlamentarnog foruma razmjena je iskustava i razmatranje novih izazova koje pred parlamente postavlja razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija. 
 

Author: Služba za medije