Irena Petrijevčanin Vuksanović i Veljko Kajtazi sudjelovali na međuparlamentarnom sastanku o provedbi paketa za zaštitu podataka

Bruxelles - Članovi Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Irena Petrijevčanin Vuksanović i Veljko Kajtazi sudjelovali su na međuparlamentarnom sastanku o provedbi paketa za zaštitu podataka uoči početka njegove primjene, 25. svibnja 2018., koji je održan u organizaciji Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) Europskoga parlamenta.

Skup je okupio zastupnike nacionalnih parlamenata država članica i Europskoga parlamenta te predstavnike Vijeća, Europske komisije, IT sektora, nacionalnih nadzornih tijela za zaštitu podataka i akademije u cilju razmjene mišljenja o različitim pitanjima koja se odnose na iskustva u provedbi paketa mjera za zaštitu podataka uoči njegove primjene.

Tijekom sastanka bilo je govora o institucijskim aspektima provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka, njenom utjecaju na privatni sektor, uključujući mala i srednja poduzeća, učinku tehnoloških inovacija na Opću uredbu o zaštiti podataka te provedbi Direktive o zaštiti podataka u svrhe kaznenog progona. Naglašena je važnost ostvarivanja ravnoteže između zaštite osobnih podataka europskih građana i jamčenja njihove sigurnosti, osobito u svjetlu terorističkih napada. 

Europski parlament i Vijeće donijeli su 27. travnja 2016. Opću uredbu o zaštiti podataka  i Direktivu o zaštiti podataka u svrhe kaznenog progona, a države članice imale su dvije godine za njihovo prenošenje u svoje nacionalno zakonodavstvo i prilagodbu svojeg nacionalnog zakonodavstva novom pravom okviru. Općom uredbom o zaštiti podataka utvrđuje se jedinstveni skup pravila kojim se osigurava njihova ujednačena primjena za sve građane i poslovne subjekte te omogućuju jednaki uvjeti i ujednačena zaštita pojedinaca. Direktivom o zaštiti podataka u svrhe kaznenog progona uspostavlja usklađeni okvir za obradu osobnih podataka u svrhu kaznenog progona, kako na nacionalnoj razini tako i u slučaju razmjene među tijelima kaznenog progona država članica.

Hrvatski sabor donio je Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka 27. travnja 2018.

Author: Ured za međunarodne i europske poslove