U Hrvatskome saboru održan 15. Transatlantski forum Zaklade državnih parlamentarnih lidera

Zagreb – U Hrvatskom saboru održan je 15. Transatlantski forum Zaklade državnih parlamentarnih lidera s temom: "Hrvatska: Od neovisnosti do 28. članice Europske unije i NATO-a – jamstvo za mirnu budućnost". 

U radu 15. Transatlantskog foruma sudjelovalo je izaslanstvo Sjedinjenih Američkih Država, koje čine lideri iz parlamenata više američkih saveznih država, te američki gospodarstvenici koji sponzoriraju rad Zaklade državnih parlamentarnih lidera (State Legislative Leadership Foundation). 
 
Sudionicima susreta uvodno se obratio i predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko, nakon čega su uslijedila izlaganja predsjednika Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora Daniela Mondekara, člana Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Davora Božinovića, predsjednika Odbora za vanjsku politiku Milorada Pupovaca i suca Ustavnog suda RH Mate Arlovića. 

Predsjednik Odbora za europske poslove Daniel Mondekar govorio je o američko-europskoj suradnji u svjetlu pregovora između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu - sveobuhvatnom ugovoru o slobodnoj trgovini o kojemu pregovaraju EU i SAD radi uklanjanja trgovinskih prepreka i lakšeg protoka roba i usluga. Mondekar je istaknuo i neka ključna pitanja u pregovorima Europske unije i SAD-a kao što su: energetski sektor (posebice u kontekstu aktualnih događaja u Ukrajini), poljoprivreda i sigurnost hrane. 

Član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Davor Božinović predstavio je iskustva Hrvatske u članstvu NATO-a. –Hrvatska je članica NATO-a već pet godina, a članstvo joj je donijelo veću demokratizaciju i bolju sigurnost, istaknuo je Božinović. Bilo je riječi i o financijskim izdvajanjima za razvoj i modernizaciju obrambenog sustava.

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Milorad Pupovac govorio je o Hrvatskoj kao stabilizacijskom čimbeniku Jugoistočne Europe. –Vanjska politika RH trenutno je fokusirana na suradnju sa zemljama regije. Hrvatska kao nova članica Europske unije podržava europsku perspektivu susjednih zemalja te im na tom putu pomaže, istaknuo je Pupovac. Stabilnost Jugoistočne Europe i njezina demokratizacija kao i zajedničko regionalno tržište od iznimne su važnosti za Hrvatsku, dodao je Pupovac.

U završnom dijelu Transatlantskog foruma govorio je i sudac Ustavnog suda RH Mato Arlović. Predstavio je osnovna načela i vrednote Ustava RH, nadležnosti Ustavnog suda te je posebno istaknuo važnost i ulogu nacionalnih manjina u izgradnji ustavne države i demokracije.
 

Author: Služba za medije