Melita Mulić sudjelovala na konferenciji u Klagenfurtu s temom "Balkan kao prilika"

Klagenfurt - Članica Odbora za vanjsku politiku Melita Mulić 21. listopada 2014. godine sudjelovala je na konferenciji u Klagenfurtu pod nazivom "Balkan kao prilika". 

Uz Melitu Mulić, na konferenciji su sudjelovali Peter Kaiser, zemaljski poglavar Koruške, Mitja Bervar, predsjednik slovenskog Nacionalnog vijeća te zastupnice u srpskom i bosanskohercegovačkom parlamentu Nataša Vučković i Ismeta Dervoz. 

Melita Mulić govorila je o otvorenim pitanjima među državama Jugoistočne Europe koja proizlaze iz ratnih zbivanja, uključujući nestale osobe, povratak izbjeglica, pitanja nacionalnih manjina te povrat kulturnog blaga. Istaknula je važnost zatvaranja ovih tema kako bi se sve uključene države mogle okrenuti budućnosti i daljnjem razvijanju partnerskih odnosa. 

U svome govoru založila se za provođenje europske kulture dijaloga i kompromisa te proširenje Europske unije na cijelu Jugoistočnu Europu radi stabilnosti i prosperiteta cijele regije.
 

Author: Odbor za vanjsku politiku