Miomir Žužul primio izaslanstvo parlamentarnih zastupnika EFTA-e

Zagreb - Članovi Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora predvođeni dr. sc. Miomirom Žužulom primili su u službeni posjet izaslanstvo Odbora parlamentarnih zastupnika zemalja članica EFTA-e u kojem su zastupnici iz parlamenata Republike Island, Kraljevine Norveške, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna. 

Miomir Žužul, na pitanje kako se u Hrvatskom saboru gleda na vanjskopolitičku poziciju Hrvatske, odgovorio je da Hrvatska ulazi u zadnju fazu integracija s Europom, kako po pitanju NATO-a, tako i EU-a. „Entuzijazam u Saboru je velik, jer radi se o našim najvažnijim vanjskopolitičkim prioritetima“. Naglasio je da EFTA dokazuje da postoji mogućnost suradnje država i izvan institucionalnih okvira EU, a Hrvatska je u potpunosti spremna za razvijanje i jačanje regionalne suradnje država u svom okruženju, ali i izvan njega. Hrvatska želi nastaviti razvijati dobre političke odnose sa državama EFTA-e i samom organizacijom, te želi dobre gospodarske odnose. 

Franz Heeb, predsjednik Odbora parlamentarnih zastupnika EFTA-e i zastupnik Parlamenta Kneževine Lihtenštajn rekao je  da je Sporazum o slobodnoj trgovini između Hrvatske i zemalja EFTA-e na snazi od 2002. godine. Izrazio je uvjerenje da će trgovinski odnosi u budućnosti jačati, posebice pristupanjem Hrvatske u članstvo EU i njenim ulaskom na Europski gospodarski prostor, područje koje danas ujedinjuje 25 država članica Europske unije i članice EFTA-e u Unutarnje tržište koje omogućuje slobodno kretanje roba, kapitala, usluga i osoba. Stoga Parlamentarni odbor EFTA-e, iako države EFTA-e nisu članice EU-a, pozdravljaju početak pregovora RH i EU i buduće hrvatsko članstvo u EU, jer će ono značiti i proširenje Europskog gospodarskog prostora.  I zastupnici Parlamenta Švicarske Konfederacije podržavaju pristupanje Hrvatske u članstvo EU koje bi doprinijelo jačanju trgovinskih odnosa sa Švicarskom. Miomir Žužul naglasio je da put približavanja Hrvatske EU ujedno znači integriranje u Europski gospodarski prostor i jačanje suradnje sa zemljama EFTA-e. 

Jedna od tema razgovora bila je i regionalna suradnja, gdje je Žužul rekao da Hrvatska svakako želi dobru suradnju u regiji, dapače, želi pripremiti i druge zemlje s ovog prostora za članstvo u EU. 
Zastupnici Parlamenta Republike Island potvrdili su da države EFTA-e kao članice Europskog gospodarskog prostora svesrdno podržavaju hrvatski zahtjev za pristupanjem EU.

Žužul je zaključio da je velika većina stanovništva Hrvatske proeuropski orijentirana i da će pravilnim i potpunim informiranjem javnosti ishod konačnog izjašnjavanja građana na referendumu za pristup Hrvatske u EU biti pozitivan, usprkos trenutnom fluktuiranju potpore javnosti. Cilj Hrvatske je punopravno članstvo u EU 2009. godine, no još bitniji od samog datuma je proces reformi i njegova kvaliteta.