Vladimir Šeks primio predsjednika Odbora za Ustav, pravosuđe i poslovnik mađarskog parlamenta Istvána Balsaija

Zagreb - Vladimir Šeks, potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, sa članovima Odbora, primio je u službeni posjet predsjednika Odbora za Ustav, pravosuđe i poslovnik mađarskog parlamenta Istvána Balsaija, s Izaslanstvom.

Potpredsjednik Šeks istaknuo je da Mađarska snažno podupire i daje aktivnu potporu putu Hrvatske u EU pa je pod mađarskim predsjedanjem EU Hrvatska postigla ogroman napredak u pregovorima. Zahvalio je za pomoć u Twinning Light Projektu koji se provodio u Hrvatskome saboru od veljače do srpnja 2010. godine, a u kojem je Nacionalna skupština Mađarske sudjelovala kao zemlja partner. Cilj programa bio je pripremiti i prilagoditi Hrvatski sabor za pristupanje EU. Iznoseći ključne zadaće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Sabora, čiji je predsjednik, Vladimir Šeks se posebno osvrnuo na onu zadaću Odbora koja se tiče postupka izmjena Ustava gdje Odbor ima važnu ulogu. Rekao je da je pred Odborom velik posao izrade Poslovnika za razdoblje članstva Hrvatske u EU. Neki odbori morat će se transformirati u cilju praćenja europskih odluka i ostvarivanja nadzorne funkcije parlamenta, poštujući pravo supsidijarnosti. Mađarska iskustva stoga će biti vrlo korisna, posebice na koji je način Odbor za europske poslove mađarskog parlamenta supstituirao poslove Odbora za europske integracije. Osvrnuo se na rad Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju Hrvatske EU, rekavši da je ovaj Odbor rezultat postignutog konsenzusa svih parlamentarnih stranaka u Saboru.

Predsjednik Odbora za Ustav, pravosuđe i poslovnik mađarskog parlamenta István Balsai istaknuo je da Mađarska koristi sve svoje parlamentarne veze da podupre hrvatsko članstvo u EU. „Ponosni smo da smo mogli pomoći u Twinning projektu. Naš je cilj da sa Hrvatskom budemo u tijesnim odnosima, kao što je to u Višegradskoj skupini, gdje postoji koordinacija na osi sjever-jug s perspektivom njezinog jačanja. Nadamo se da će Hrvatska postati jedan od stupova srednjoeuropskog povezivanja i djelovanja unutar EU“, istaknuo je István Balsai. Govoreći o Odboru za europske integracije koji je bio „motor“ mađarskog pristupanja Uniji, István Balsai je naglasio da je Odbor i dalje aktivan, sada kao nadzorno tijelo parlamenta koje prati rad mađarske Vlade u EU, a djelokrug zadaća Odbora vezan je uz europske poslove. „Vlada je dužna sve zakone koji dolaze iz Europskog parlamenta staviti na znanje tom Odboru i on je zadužen za razrađivanje stajališta u ime Parlamenta od kojih Vlada može odstupiti samo u opravdanim slučajevima“, rekao je Balsai. Što se tiče nove europske pravne stečevine i njezinog preuzimanja u mađarsko zakonodavstvo, te zakone priprema Vlada, a mađarski Parlament ih donosi u zakonodavnom postupku. Inače, u Mađarskoj odnos Vlade i Parlamenta vezano uz europske poslove regulira poseban ustavni zakon.

Author: Služba za odnose s javnošću