U Nairobiju u tijeku 114. skupština Interparlamentarne unije

Nairobi - Inauguracijskom ceremonijom i izborom predsjednika i potpredsjednika Skupštine započela je 114. skupština Interparlamentarne unije koja se do 12. svibnja 2006. održava u Nairobiju. 

Osim općenite rasprave o političkoj, ekonomskoj i socijalnoj situaciji u svijetu, na dnevnom je redu niz tema: promicanje demokracije i uspostavljanje demokratskih institucija, uloga parlamenata u jačanju kontrole trgovanja oružjem i streljivom te uloga parlamenata u upravljanju okolišem i borbi protiv globalnog zagađenja okoliša. Parlamentarci zemalja članica IPU-a raspravljat će i o tome kako parlamenti mogu i moraju promicati učinkovite načine borbe protiv nasilja nad ženama. Najavljena je i rasprava o razvoju Afrike te rasprava o HIV-u, AIDS-u i djeci. Kao i obično, održat će se i sastanak parlamentarki.

Posljednjeg dana zasjedanja prihvatit će se sve odluke i rezolucije donesene tijekom 114. skupštine. Najavit će se i sljedeća skupština Interparlamentarne unije koja će se održati od 16. do 18. listopada u Ženevi. 

Interparlamentarna unija osnovana je 1889. godine kao međunarodna organizacija parlamenata suverenih država sa sjedištem u Ženevi. IPU okuplja parlamente i potiče dijalog oko pitanja od međunarodnog interesa. U svom radu djeluje u skladu s idejama vodiljama - sloboda, mir u svijetu, jednakost i poštivanje demokratskih načela.
 

Author: HS/IPU