Izaslanstvo Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu, zdravstvo i sport Nacionalnog odbora Kineske narodne političke savjetodavne konferencije posjetilo Sabor

Zagreb - Predsjednik saborskoga Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Valter Boljunčić, uz članove Odbora, članica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Ana Komparić Devčić, te predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora Jadranka Kosor održali su sastanak s izaslanstvom Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu, zdravstvo i sport Nacionalnog odbora Kineske narodne političke savjetodavne konferencije koje u posjet Hrvatskome saboru predvodi potpredsjednik Odbora Hu Zhenmin. 

Valter Boljunčić uvodno je pohvalio dobru suradnju koja postoji među našim zemljama čemu će u budućnosti još više doprinijeti nedavno otvoreni Konfucijev Institut Sveučilišta u Zagrebu. 

Hu Zhenmin rekao je kako Kineska narodna politička savjetodavna konferencija ima važnu ulogu u demokratskom procesu donošenja odluka, a članovi odbora su stručnjaci s područja kojima se određeni odbor bavi. Kako je većina kineskog izaslanstva bila s područja kulture, to je bila najzastupljenija tema ovog sastanka. Hu je naglasio kako kineska Komunistička partija veliku pažnju posvećuje upravo javnoj kulturi jer je ona osnovna potreba naroda. Zdravlje i kultura naroda najvažnija su zadaća Partije. Pohvalio je suradnju među našim državama. 

Potpredsjednik saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Jasen Mesić iznio je nekoliko konkretnih prijedloga za unaprjeđenje kulturne suradnje među našim zemljama, kao na primjer direktna suradnja između kulturnih institucija, razmjena izložbi. Također je istaknuo potrebu da se Sporazum o kulturnoj suradnji, potpisan 2010. godine na tri godine, produži, upotpuni i proširi. 

Potpredsjednik kineskog Odbora sa zadovoljstvom će prenijeti sve prijedloge, a radit će i na jačanju javne kulturne diplomacije. Predložio je i tješnju suradnju među Odborima, kao i uvođenje hrvatske/kineske godine/tjedna. 

Jadranka Kosor pozdravila je ovaj sastanak kao još jednu od mogućnosti intenziviranja suradnje među našim zemljama, ujedno pozdravivši stalni rast dolazaka kineskih turista u Hrvatsku. Željko Reiner pozdravio je kinesko izaslanstvo u ime Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb te predložio jaču suradnju među mladim znanstvenicima, pohvalivši istovremeno dobru suradnju između hrvatskih i kineskih bolnica. Naglasio je kako postoje još brojne mogućnosti suradnje budući da je hrvatsko zdravstvo na vrlo visokoj razini, a kineska iskustva dobro bi nam došla. 

Na koncu je Hu Zhenmin, koristeći se starom kineskom poslovicom Papir je kratak, a ljubav je duga, misleći pri tome kako vrijeme sastanka brzo prođe, a toliko je tema, pozvao članove saborskih odbora u posjet Nacionalnom odboru kako bi se prijateljska suradnja nastavila. 

Author: Služba za medije