Članovi saborskog Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu razgovarali s predstavnicima MMF-a u Republici Hrvatskoj

Zagreb - Predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Dragutin Pukleš i članovi Odbora Krunoslav Markovinović i Ljubo Jurčić održali su sastanak u Hrvatskom saboru s voditeljem Misije MMF-a u RH Robertom Feldmanom, Athanasiosom Vamvakidisom, stalnim predstavnikom MMF-a u RH. Sastanku je prisustvovao i Michael Faulend, izvršni direktor u Sektoru za međunarodnu suradnju u HNB-u. 

Cilj ovog susreta bila je priprema za izradu godišnjeg izvješća – godišnjeg pregleda gospodarstva RH koje će Misija MMF-a u RH dati na uvid predsjedniku hrvatske Vlade, ministru financija i guverneru HNB-a, a zaključci iz izvješća bit će objavljeni na web stranicama i biti javno dostupni. 

Robert Feldman naglasio je da su glavni naglasci na aktivnostima za ubrzanje rasta gospodarstva na principu održivosti, te aktivnosti za smanjenje ranjivosti gospodarstva. Osnovna pitanja su koje su prepreke na putu snažnijeg gospodarskog rasta u Hrvatskoj i kako bi se on mogao potaknuti, odnosno je li rješenje u povećanju izravnih stranih investicija i stvaranju povoljnije poslovne klime za ulagače u Hrvatskoj. Feldman se osvrnuo na određene poteškoće u poslovanju na lokalnom nivou, posebice dobivanje određenih dozvola, poteškoće vezane uz zemljišne knjige, sporost pravosudnog sustava. Rekao je da se ranjivost gospodarstva ogleda u prvom redu u deficitu bilance plaćanja koji u posljednje vrijeme raste, kao i u rastu vanjskog duga. Konstatirao je da rast deficita platne bilance, kao i rast vanjskog duga pokazuju da je i nadalje potrebno smanjenje fiskalnog deficita.

"Ne možemo biti prezadovoljni, ali mislim da smo dosta dobro reagirali na sva kretanja u gospodarstvu po pitanju financijske stabilizacije u državi“, ustvrdio je Dragutin Pukleš, dodavši da je s druge strane jasno da bi boljom organizacijom i boljom zakonodavnom regulativom mogli imati sigurnije kretanje gospodarstva. Ustvrdio je da je rast gospodarstva ovisan o ulaganjima, te da Hrvatska očekuje veća direktna ulaganja. Što se tiče prepreka koje stoje pred ulagačima, Pukleš napominje da su one administrativne naravi bitno otklonjene i da se situacija popravila u pozitivnom smislu. „Što se tiče sudstva, tu se moraju učiniti ozbiljni pomaci i očekuje se da se stvari u tom sektoru bitno poprave, a što se pak tiče vanjskog duga, mislimo da je on pod kontrolom“, zaključio je Pukleš. 
Član Odbora Krunoslav Markovinović govorio je o teškoćama s kojima se susreću strani investitori. Smatra da su u prvom redu potrebni dobri i detaljni prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, čijih će se gabarita investitori pridržavati i od kojih neće odstupati prilikom gradnje. Problem je i što većina investitora žele investirati u glavnom gradu, a što poskupljuje i cijenu investicije, zbog narasle cijene građevinskog zemljišta. 
Dakle, problem je i u institucionalnoj infrastrukturi, rekao je Ljubo Jurčić, istaknuvši kao izrazit problem  neravnomjeran razvoj Hrvatske. Smatra da u suštini za privlačenje stranih investitora u Hrvatskoj treba stvoriti lokacijske uvjete u pojedinim područjima Hrvatske za pojedine proizvodnje. Rekao je da je financijska stabilnost u Hrvatskoj nužna u svakom slučaju, a što traži i politika MMF-a, a glavni cilj države je nizak proračunski deficit. 

Jurčić je napomenuo da se Hrvatska suočava sa problemom da treba investirati u izvore deficita, dakle promjenu strukture hrvatskoga gospodarstva, za što pak trebaju financijska sredstva. „Moj prijedlog MMF-u i EU je fleksibilna financijska politika u kratkom roku, a u dugom roku stabilna, ali u svakom slučaju ta politika treba biti jasna i transparentna“. Zaključio je da u svakom slučaju povećanje državnih prihoda traži restrukturiranje gospodarstva, a smanjenje državnih troškova traži restrukturiranje državne uprave i administracije. 

Robert Feldman zaključio je da ako se želi potaknuti ekonomski rast i pritom ne povećati vanjski dug, mora se više okrenuti prema izvozu.