Đurđa Adlešić primila zastupnicu iračkog parlamenta Alu Talabani

 Zagreb - Potpredsjednica Hrvatskoga sabora Đurđa Adlešić primila je u službeni posjet zastupnicu iračkog parlamenta Alu Talabani u okviru njenog studijskog posjeta Hrvatskom saboru. Sastanku su nazočile predsjednica i potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol i Karmela Caparin.

Tema sastanka bio je položaj žena u parlamentima dviju zemalja. Potpredsjednica Hrvatskoga sabora Đurđa Adlešić predstavila je sastav Sabora u ovom sazivu s obzirom na participaciju žena, a istaknula je i dvije žene potpredsjednice Sabora. U nastavku je bilo riječi i o ukupnoj uključenosti žena u politiku na lokalnoj i državnoj razini. 

Zastupnica u iračkom parlamentu Ala Talabani informirala je hrvatske parlamentarke o sastavu žena u iračkom parlamentu, te ih je upoznala s radom ženskog kluba unutar parlamenta. Istaknula je da su sve žene u tom tijelu iz različitih političkih stranaka složne po pitanjima razvoja civilnog društva i uspostave trajnog mira u Iraku. Obje strane bile su suglasne oko mogućnosti povezivanja žena iz različitih parlamenata kako bi se uzajamno pomagale i razmjenjivale iskustva o ženama u politici.
  
 
 

Author: Služba za odnose s javnošću