Odbor za ravnopravnost spolova održao tematsku sjednicu posvećenu projektu Žene Jugoistočne Europe u Mreži za ruralni razvoj

Zagreb - Odbor za ravnopravnost spolova održao je danas tematsku sjednicu na kojoj je predstavljen projekt Žene Jugoistočne Europe u Mreži za ruralni razvoj. Projekt je uvodno predstavila Izvršna direktorica Regionalnog centra za jednakost spolova (GTF) Mary Ann Rukavina Cipetić.

Projekt se financira sredstvima Europske unije, a provodi se u sedam zemalja Jugoistočne Europe. Osnovni je cilj projekta poboljšati sudjelovanje žena u ruralnom razvoju. U projektni odbor uključene su predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova te predstavnice nekoliko nevladinih ženskih organizacije. Ciljne su skupine projekta žene iz nevladinih organizacija, lokalnih akcijskih grupa, javnog sektora i sl. iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije. Korisnice projekta, žene iz ruralnih područja Jugoistočne Europe, imat će koristi od unaprjeđenih programa i strategija ruralnog razvoja zbog većeg sudjelovanja žena u raspravi o politici ruralnog razvoja, dok će javne institucije, lokalne i nacionalne vlade imati koristi od motiviranih partnera u dijalogu u vidu pružanja važnih inputa i uvida u različite potrebe i prioritete žena u ruralnom razvoju. Lokalne i regionalne zajednice moći će iskoristiti bolje intervencije politike i programe za ruralni razvoj viđene iz različitih perspektiva, uključujući i programe žena te programe registriranih i potencijalnih lokalnih akcijskih grupa kojima je u interesu aktivno sudjelovanje žena u pripremi i strateškom planiranju. U Republici Hrvatskoj trenutačno postoji 28 registriranih lokalnih akcijskih grupa, a 10 ih je u pripremi. Najzastupljenije su u središnjoj Hrvatskoj, a najmanje ih je u južnoj Hrvatskoj. 

Cilj ovoga projekta poduzeti je prvi korak u uspostavljanju koordinacije na nacionalnoj i regionalnoj razini između žena aktivnih u ruralnom razvoju. Neke od planiranih aktivnosti uključuju održavanje nacionalnih sastanaka projektnog odbora i lansiranje projekta, održavanje 20-ak lokalnih sastanaka sa ženama aktivnima u ruralnom razvoju, održavanje nacionalne strateške radionice za žene u ruralnom razvoju u rujnu 2012. te sudjelovanje na regionalnoj konferenciji SEE WORD u Skoplju u studenom 2012. godine. 

Sudionici rasprave govorili su o problemima s kojima se suočavaju žene u ruralnim područjima, ali i o primjerima dobre prakse. Rad žena u ruralnom području slabo je vrednovan, a uključuje rad u kućanstvu, obiteljske obveze, rad na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Žene su često diskriminirane, mlade djevojke ne ostvaruju sve mogućnosti obrazovanja, velik problem predstavlja nedostatak dječjih vrtića i infrastrukture, slaba je prometna povezanost u seoskim područjima, a zdravstvena zaštita samo je osnovna. Posebno su istaknuli pitanje rodno osjetljivog proračuna lokalnih jedinica i upozorili da mjere za poticanje ženskog poduzetništva nisu primjenjive na žene koje vode obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo te su im uskraćena sredstva. 

Govornici su iznijeli prijedloge za poboljšanje položaja žena u ruralnom razvoju poput sljedećih: uključivanje žena u mjere ruralnog razvoja i njihovo educiranje o Zakonu o ravnopravnosti spolova, podizanje samosvijesti, poticanje poduzetništva žena na selu, održavanje kontakta s ruralnim područjima od strane zastupnika/ca u Hrvatskom saboru, aktivna potpora udrugama, sastavljanje sustavnih preporuka kako poboljšati položaj žena u ruralnim područjima. Izneseni su primjeri godišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana seoskih žena, ali se ukazalo na nedostatak sustavne kampanje. 

O vlastitim iskustvima u poticanju seoskih žena na aktivnosti govorile su predstavnice lokalnih povjerenstava za ravnopravnost spolova. Navele su kako mnoge dobro zamišljene odredbe iz zakona i strategija nisu primjenjive. Iznijele su i primjere aktivnosti vrlo kreativnih žena iz ruralnih područja, međutim seoske žene trebaju poticaj, pouku kako svoje ideje i kreativnost realizirati, odnosno kako se izboriti za sredstva. Iznijele su stav kako se potire tradicija bez stvaranja novih vrijednosti što dovodi do toga da se mladi ljudi ne snalaze. Posebno su naglasile važnu, a nedovoljno iskorištenu ulogu medija u senzibiliziranju javnosti o potrebama i problemima seoskih žena te njihovu nedovoljnu informiranost. Predloženo je da Odbor za ravnopravnost spolova organizira tematsku sjednicu posvećenu upravo problemima žena na ruralnom području.

Author: Odbor za ravnopravnost spolova / iRedakcija