Predsjednik Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora Rade Ivas susreo se s predstavnicima Vijeća Europe

Zagreb - Predsjednik Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora Rade Ivas susreo se s predstavnicama Vijeća Europe Arditom Abdiu, direktoricom projekta PACO Impact i Kristinom Hemon.

PACO Impact – Provedba protukorupcijskih planova u jugoistočnoj Europi projekt je Vijeća Europe kojemu je osnovni cilj pridonijeti provedbi protukorupcijskih planova u zemljama jugoistočne Europe s ciljem jačanja demokracije i vladavine prava kroz prevenciju i kontrolu korupcije.

Rade Ivas uvodno je istaknuo da je Republika Hrvatska prepoznala štetnost i opasnost korupcije, te da izražava političku volju i odlučnost u borbi protiv korupcije. U tom pravcu donijet je Nacionalni program za borbu protiv korupcije s akcijskim planom za borbu protiv korupcije, a osnovano je i posebno tijelo za kazneni progon slučajeva korupcije, USKOK.

Ardita Abdiu detaljno je obrazložila projekt ističući da Republika Hrvatska ima dobar pravni okvir na ovome području u odnosu na druge zemlje obuhvaćene projektom. Iskazano je obostrano zadovoljstvo na uspostavi suradnje kao i spremnost da se suradnja intenzivira, prema zadanom planu realizacije projekta.