Prethodna rasprava o djelovanju Sabora u europskim poslovima

dvorana Ivana Mažuranića

Odbor za europske poslove održava prethodnu raspravu o djelovanju Sabora u europskim poslovima u četvrtak, 7. prosinca 2017. u dvorani Ivana Mažuranića s početkom u 15.00 sati. 

Na prethodnoj raspravi će član Europske komisije i povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica predstaviti Plan za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju i Program rada Europske komisije za 2018. godinu. Na temelju prethodne rasprave Odbor za europske poslove pokrenut će postupak donošenja Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na sjednici Odbora za europske poslove sudjelovat će i članovi drugih saborskih radnih tijela te klubova zastupnika.